Boliger

Heistad

 

Smestad

Bolig, Heistad
Nybygg, tilpasset eksisterende garasje
hvor gammelt hus ble revet. Bruksareal
ca. 200m². Kjelleren i det gamle huset
ble benyttet til et nytt svømmebasseng

  Generasjonsbolig, Smestad, Oslo
Nybygg tilpasset eldre omkringliggende bebyggelse, bruksareal 256m²

 
   
Helgeroa   Skien
Bolig, Helgeroa                Se mer..
Ombygging av verneverdig hovedbygning,
nytt tilbygg, svømmebasseng med bade-
hus, garasje, veksthus, terrasser m/trapper.
  Bolig, Skien
Enebolig med garasje - nybygg 1998 Bebygd areal 170m² og bruksareal 228m² inkl. garasje.
     
Sandefjord
  Bolig, Sandefjord
Enebolig med garasje - nybygg 1998.
Bebygd areal 253m² og bruksareal 358m²
inkl garasje.