Boligtomter

Skjelsviken

Porsgrunn

     
Flotte boligtomter til Eidangerfjorden
Solrike tomter med unike bokvaliteter
Naturskjønt og barne- vennlig område
Nær Porsgrunn sentrum

     


Skjelsvik bydelsområde er et godt boområde i Porsgrunn kommune
ca 6 km syd for Porsgrunn sentrum.
Skjelsvik har spesielt gode bokvaliteter, sentralt og sentrumsnært og kort avstand til service-tilbud som barnehager, barne-skole, ungdomsskole, forretningssenter.
Tilstøtende natur- og friluftsområder er en stor badestrand, flotte friområder for fiske og bading på Ørstvedtøya (Kotøya), båthavner for båtforeninger, varierte turområder til Eidangerfjorden og store skogområder.
Boligområdet har gode solforhold og er et lunt område i grønne omgivelser.

Utbyggingen av boliger pågår, og alle gjenværende boligtomter er byggeklare.
Tomtefeltet er frittliggende eneboligtomter.

Bebyggelsen i området er planlagt med tanke på at den skal ha en helhetlig. Bebyggelsen utformes i 1 og 1½-etasje tilpasset utbyggerens behov.
Amlie's Arkitektkontor AS forestår planlegging av alle hus, tilrettelegging, søknader, råd og bistand i byggeperioden

Opplysninger om utbyggingsprosjektet, områdets kvaliteter, salg og prosjektering fås ved:

Amlie's Arkitektkontor AS
Strandgata 22, 3970 Stathelle

Tlf: 35 96 09 33 fax 35 96 00 53
Email: post@amlie.no