Fritidshus

Siktesøya
Før ombygging

Siktesøya
Skisseforslag
 

Siktesøya  
  Hytte, Siktesøya
Hytte på 36m² med flatt tak er blitt påbygget en lofts-
etasje for soverom.

 

Ørvik

  Naust, Ørvik
Nybygg 1992 omfatter badstu, dusj/wc og kjøkken i
1.etasje og soverom på loftet samt terrasse med
utepeis, totalt ca 50 m².

 

Sandøya

  Hytte Sandøya, Brevik                  Se før ombygging
Hytte på 20 m² er bygd ut i flere etapper, med peisestue,
soverom, terrasser med utepeis og bro, totalt areal 80 m².

 

Kjønnøya
Før ombygging

 

Kjønnøya
Etter ombygging

  Sommerhus, Kjønnøya, Bamble
Eiendommen består av flere hus som er restaurert i perioden 1987-98.
Huset som er vist her, var opprinnelig 45 m² og er nå utbygget til 90 m².
Det er lagt vekt på en helhetlig utforming med materialer, deltaljer og
farger som knytter bygningene sammen.