Offentlige bygg

Tokke Kommunehus
Tokke kommunehus, Dalen           
Tilbygg og ombygging 1995-96. Prosjektering av bygge-
arbeider, innredning og utomhusarbeider. Tilbygg på
1330m² omfatter kommunestyresal og kontorer for
administrasjon og helse- og sosialavdelingen. Ombygg-
ingen av eksisterende kontorer 1100m².
Se kommunestyresal

 

Clarksentert

Clarksenteret, Langesund
Tiltakshaver: Bamble Kommune. Servicesenter med 12
leiligheter, nybygg i tilknytning til eldre bebyggelse.
Alle leiligheter har atkomstmuligheter

for rullestol og har standard for funksjonshemmede.
Tilpasset arkitekturen i Langesund.

 

Trafikksentralen

Trafikksenstralen, Porsgrunn
Kontrolltårn og kontorer for
Porsgrunnsbroene, bygd
1994 for Statens Vegvesen.